BURADASINIZ : Anasayfa / Hizmetler / Aymir İlk 1000 'i Anlatıyor
Yurt dışında sınavsız üniversite

Aymir İlk 1000 'i Anlatıyor

     

Üniversiteler vizyon ,misyon ve fakülteler doğrultusunda alınan kazanımları öğrenciye entegre ederek onları siyasi, sosyal, ekonomik ve mesleki olarak şekillendirmektedirler. Üniversite mezunlarını birbirinden ayıran fark ise üniversitenin eğitim kalitesi ve öğrencilere sağladığı imkanlardır. Yenilikçi, iletişim becerileri yüksek ,yaratıcı, girişimci  gibi özellikler üniversitenin mezun öğrencilere kazandırdığı  yegane hedeflerdendir. Üniversite, öğrencilere akademik entelektüel sosyal kazanımlar sağlamaktadır. Akademik anlamda daha çok sınıf, kütüphane, laboratuvar ve konferans salonlarıdır. Entelektüel ve sosyal anlamda ise konferans, kongre merkezleri ve üniversitenin kendine ait mekanlarıdır.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)  16 Haziran 2016’da aldığı karar ile Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 1000’de bulunan üniversitelerinde okuyan öğrencilere direk denklik hakkı verileceğine, ilk 500’de bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilere ise denkliğin yanında Türkiyede ki üniversitelere Yatay Geçiş imkanı tanıyacağını duyurmuştur. Yüksek Öğretim, ileri düzeyde bilimsel bilgi ve becerinin kazanıldığı yerdir. Yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarında lisans, yüksek lisans,  doktora programından mezun olanlar denklik işlemlerini YÖK bünyesinde yapmaktadırlar. Denklik ; YÖK tarafından tanınan yurtdışında ki Yüksek Öğretim Programından alınan ilgili eğitimin, Türkiye’de ki Yüksek Öğretim Kurumları tarafından verilen diplomayla eş değer olmasıdır. Yani Yurtdışında eğitim gören öğrencinin gideceği üniversitenin YÖK tarafından tanınması oldukça önemlidir. Tanıma ise, yurtdışında bir Yüksek Öğretim  Kurumunun ve ilgili programın, akademik dereceyi vermeye yetkisi olduğunun YÖK tarafından kabul edilmesidir. İlk 1000 üniversite belirlenirken üniversitenin yıl içerisinde ki üniversitenin konumu, öğretim kalitesi, mezun öğrencilerin iş piyasasındaki yeri, akademik personelleri, akademisyenlerin yıl içerisindeki yayınladıkları makalelerin kalitesi, aldıkları Nobel ödülleri, araştırma performansları, öğrenme ortamları, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, üniversitenin toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci mezun sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ülkenin sanayi geliri, ülkenin uluslararası görünümü öğrencilere sağladıkları her türlü sosyal ve kültürel avantajlar ve daha birçok göz önüne alınmaktadır. Dünyada her geçen gün uluslararası öğrencilerde artışlar görülmektedir. Bu artışlar gerek akademik anlamda daha iyi eğitim almak gerekse farklı kültürleri tanıma merakı olabilmektedir.

 Academic Ranking Of World University (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking, University Ranking by Academic Performance (URAP) ile dünyada ki en iyi ilk 1000 üniversiteye bakılabilmektedir.

Times Higher Education, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşudur. Üniversitelerin temel görevlerini değerlendiren tek küresel üniversite performansı göstermektedir. Öğretim, araştırma, bilgi aktarımı, üniversite liderleri, endüstri ve hükümetler tarafından güvenilen ve kapsamlı değerlendirme sağlamak için özenle kabul edilmiş ölçütleri kullanmaktadır.

CWUR(Center For Wold Univertsy Rainkings), Üniversitenin eğitim ve öğretim  kalitesini, öğretim üyelerinin saygınlığı ve araştırmaların niteliğini, üniversitenin veri sunmalarına dayanmadan araştırmaların kalitesini ölçen üniversitelerin  akademik sıralamalarını belirlemektedir.2012’den berri üniversiteler hakkında yaptığı araştırmalar ile dünyada hızla yayıldı ve küresel çerçevede büyük bir taleple karşılanmıştır.

 Öğrenciler ilk 1000’de bulunan üniversitelerden mezun olduktan sonra YÖK’e başvurup, YÖK ‘te ki komisyonlarca gerekli denetleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra denklik işlemleri başlamakta ve işlemler bittikten sonra öğrencinin diploması geçerli sayılarak göreve başlamaktadır.