BURADASINIZ : Anasayfa / Blog / Eğitim Anlayışımız
Yurt dışında sınavsız üniversite

Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

 

Dünyanın içine düştüğü ekonomik bunalımdan çıkmasını sağlayacak olan, devletler veya büyük şirketler değil, girişimciler olacak. Ama başarılı bir girişimci olabilmek için de öğrencinin kendisini eğitmesi ve farklılaştırması gerekiyor.

 

Her üniversite mezununun iş peşinde olduğunu düşünmemek gerekir. Hatta üniversite mezunlarının hiç olmazsa bir kısmı iş aramak yerine başkalarına iş alanı yaratacak girişimlerin peşinde olacak.

 

Üniversite eğitiminin hedefi iş bulmak veya iş kurmak değil, öğrencinin hakikati aramasına, kişisel gelişimine, potansiyeline erişimine yardımcı olmak ve önünde yeni ufuklar açmaktır.

 

İçerik Yerine Yetkinliklere Vurgu Yapan Eğitim

• Öğrenme ve İnovasyon Yetkinlikleri; Yaratıcılık, analitik düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği.

 

• Bilgi Medya ve Teknoloji Yetkinlikleri; Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı.

 

• Yaşam ve Kariyer yetkinlikleri; Esneklik, uyum sağlanabilirlik, inisiyatif alma ve öz yönlendirme.

 

• Sosyal ve Kültüre Yetkinlikler; üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk

 

Gerçek Yaşama ve Sektöre Odaklı Bir Eğitim

• İş dünyası ve öğrenciler, gerçek yaşama daha yakın bir eğitim istiyor.

 

• Üniversitelerde staj ve projelere daha fazla vurgu yapılmasını, çalışma yaşamı ile eğitimi harmanlayan co - op programlarının sayılarının arttırılması gerekiyor.

 

Uluslararasılaştırılmış Eğitim

• Küresel dünyada uluslararası deneyinin önem kazanması ve öğrenci mobilitesinin artacak olması, üniversiteleri yurtdışı kurum kuruluş ve diğer üniversiteler ile çok yoğun karşılıklı kazan-kazan ilkesine bağlı olacak yeni ilişkiler oluşturmasını gerekli kılmaktadır.

 

• Değişim programları, iki üç ortaklı programlar, çift dal, yan dal ortak programları.

 

Girişimci Yetiştirme Odaklı Eğitim

• Dünya genelinde işsizlik çok kritik boyutlara ulaşmış durumda.(yaklaşık 3 milyar kişi çalışmak istiyor, ancak sadece 1.2 milyar kişi çalışabiliyor.

 

• Gelişmekte olan ülkelerde her yıl yeni istihdam olanaklarının yaratılması gerekiyor. Örneğin ülkemiz için her yıl 750 bin yeni iş fırsatının yaratılması gerekiyor. Bunun başarmanın tek yolu ise katma değeri yüksek tekno-girişimler yaratmaktır.

 

• Üniversiteler araştırma projelerinin yanında girişimciler de yetiştirmeyi hedeflenmelidir.

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim

• Çift dal, yan dal, değişim, çift diploma ve çok sayıda seçmeli derslerden oluşan havuz programlardan öğrencini seçeceği temel alanı kişisel yetkinliği ve yeteneği ile bütünleştirip geliştirecek eğitimler tasarlanmalıdır.

 

• Gelecekte bu alternatif programların nitelik ve nicelikleri Z Kuşağının talepleri doğrultusunda daha da artacaktır.

 

Yapay Zekâ ve Uzaktan Eğitim

• Geçmişte iyi öğretmenler iyi eğitim ile eş değerdi. Oysa günümüzde yapay zekâ ile eğitim bazı alanlarda daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

 

• Open learning programları ile bir dersin eğitimi için 25 den farklı öğretme yöntemi eleştirilmiş, her öğrenci için en etkili yöntemin belirlenmesi yapay zekâ ile kararlaştırılmaktadır.

 

Hibrid ve Yeni Ders Modelleri

• Çok kayıtlı açık on-line dersler giderek yaygınlaşıyor. Birçok üniversite on-line ve off-line sistemlerin konuya ve derse göre farklı oranlarda harmanlandığı hibrid modelleri tercih etmeye başladı. Eğitim modelinde dersleri bilişsel yükün daha hafif olduğu kısmı dersten önce, off-line sistemle, daha ağır olan kısımları ise derse kaydırarak hocaların rolünü bir ders anlatıcısından çok bir moderatöre bir mentöre çevirmektedir.

 

• Yüksek kalitedeki video yayınları ve gelecekte eğitimde daha etkin kullanılması beklenen hologramlar, üniversitelerdeki eğitime yeni boyutlar katacaktır.

 

• Gelecekte, daha fazla on-line eğitim, daha fazla ters yüz eğitim, daha fazla hibrid ders ve daha fazla ortak ders göreceğiz.

 

Programların Bölünebilir ve Taşınabilir Olması

• Tipik bir lisans programında, aynı üniversiteden 240 krediden oluşur. Oysa gelecekte, öğrenci ilk yılı A üniversitesinde, ikinci yılın ilk dönemini B üniversitesinde, ikinci dönemini Avrupa’da C üniversitesindeki bir değişim programında tamamlayabilir. Üçüncü yılın ikinci döneminden itibaren Çin’deki D üniversitesinde, dördüncü yılını Kanada da ya da Dubai’deki kampuslarında okuyarak mezun olabilir. Beşinci yılın Newyork’da yüksek lisans yapabilir. (Beş üniversite 3 kıta ve 7 kampusta eğitimini tamamlayabilir)

 

• Üniversite ve programlar arasındaki geçişkenlik ve uyum gelecekteki en ideal eğitim modellerinin de oluşmasını ve gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerdeki makasın daralmasını sağlayacaktır.

 

Diplomaların Yerine Sertifika ve Rozetlerin Önem Kazanması

• Kurumlar günümüzde ve gelecekte gözleri kapalı “üniversite mezunu” aramak yerine yetkinlik ve beceri bazlı işe alımlar yapacaklar.

 

• Rozet ve sertifika veren kurumların sayısının artacağı, eğitimin küçük paketlere bölünmesi gerekiyor.

 

• Örneğin Iphone uygulaması ya da Android uygulaması geliştirmek istiyen bir şirketin “bilgisayar mühendisi” araması onun sorununu çözemeyecektir.

 

• Kendisini farklılaştıran üniversite öğrencisi dünyayı da farklılaştırır.

 

Zamanın Akışkanlaştığı Bir Eğitim Modeli

• Şu anda katı bir akademik takvim uygulanmaktadır. Eylülde başlayan eğitim 14 hafta olarak tasarlanır, her program 8 dönem sürer. Gelecekte dersleri kişi kendi zaman planına göre istediği zaman (dönem gün ve saat) alabilecek ve istediği zaman sınavına girebilecektir.

 

• Her kes kendi takvimi ile ister daha uzun bir zaman diminde ister 3 ya da 2.5 yılda lisans diplomasını alabilecektir.