BURADASINIZ : Anasayfa / Sıkça Sorulan Sorular

öğrenci oturum işlemleri

Bu konuya baglı dosya adedi : 0

           
Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecekler ile aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancı öğrenciler ; öğrenim göreceğine dair bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri, kanunun 7. Maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmamaları ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermeleri durumunda öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de kalabileceklerdir.

Öğrenci ikamet izni ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimlerinde öğrenime başlama tarihinden itibaren öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenir. Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen  ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim göreceklere ise; velilerinin ve yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz ve yabancı kişinin öğrenim göreceği süre bir yıldan kısa ise ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kalmakta olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

Gerekli Belgeler:

  1. 4 Adet Fotoğraf;
  2. Pasaportun Aslı;
  3. Pasaportun Fotokopisi
    (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa);
  4. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi;
  5. İkamet Beyanname Formu;