BURADASINIZ : Anasayfa / Sıkça Sorulan Sorular

Pasaport ve Vize İşlemleri

Bu konuya baglı dosya adedi : 0

1) Umuma Mahsus Pasaport

2) Hususi Damgalı Pasaport

3) Hizmet Damgalı Pasaport

1) Umuma Mahsus(Bordo) Pasaport

Kimlere verilir:

Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos(vatansız) vatandaşlarının alabilecekleri pasaport türüdür.

Gerekli Evraklar:

• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

• 2 adet 5x6 cm ebadında Biyometrik arka fonu beyaz fotoğraf

• Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli

• Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen harç yatırıldığına dair makbuz,

• Ayrıca varsa eski pasaportun getirilmesi.

2) Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport İşlemleri

Kimlere verilir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Gerekli Evraklar:

• Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı

• 2 Adet biyometrik fotoğraf,

• Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Defter Bedeli,

• Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri.

• Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakat name

• Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.

3) Hizmet Damgalı(Gri) Pasaport

Kimlere verilir:

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir..

Gerekli Evraklar:

• Hak sahibi kurumunun İl Müdürlüğünden, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport

talep formu

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz

edilmeli.

• 72 TL Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair

dekont aslı.

• Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.