YÖK Denkliği | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

YÖK Denkliği

Denklik için gereken belgeler 

Diploma - Transkript ve Akademik Belge Aslı İle Diploma ülke diline çevirisi ve yeminli tercümandan çevirisi yapılması gerekmektedir. Devlet onaylı noter işlemi olması

Gidilen ülkenin Milli Eğitim Bakanlığından ve dış işleri bakanlığından imzalı ve mühürlü onaylı olması gerekmektedir. Eşdeğer sayılması için. Bu işlemler yapıldıktan sonra diğer evrakların tamamlanması gerekmektedir.

  • Eşdeğerlik belgesi. Noter onaylı belge ve tercümesi.
  • Sertifika Belgeleri Noter onaylı belge ve tercümesi.
  • Staj belgesi Noter onaylı belge ve tercümesi.
  • Nüfus cüzdanı örneği ve özgeçmiş.

Yukarıdaki belgelerle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent - Ankara adresine başvuranların dilekçeleri Yurtdışında Alınan Akademik Unvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra Üniversitelerarası Kurul toplantısına sunulmaktadır.

Denklik Müracaat

Diploma denklik başvurusunda aranacak belgeler ile inceleme ve değerlendirme usul ve esasları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde belirtilmiş olup Kurulumuz  internet sitesinden ilgili yönetmeliğe ve başvuruda istenen belgelere ulaşılabilmektedir. Diploma denklik işlemi için istenen belgelerin elden ya da posta yoluyla Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

  • Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
  • Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
  • Yabancı Uyrukluların Başvurularında İstenilen Belgeler

Denklik Bilgi Edinme

Bu Form ile sadece; 
1-Diploma denklik işlemi, 
2-Yurtdışında öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin, 
Kurulumuza başvuruda bulunanların talepleri elektronik e-posta yoluyla cevaplandırılmaktadır. Cevaplanma süresi en geç 15 gündür.
"Bilgi Edinme yönetmeliği uyarınca söz konusu yönetmeliğin 9,10 ve 14. maddelerinde belirtilen şekil ve şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.