MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA

TEF MEZUNLARINA MÜJDE

Bu programın amacı, lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim görmek suretiyle “teknik öğretmen” unvanını kazanmış olanların “mühendis” unvanını alabilmeleri
için düzenlenmiş bir tamamlama programıdır.

Bulgaristan’ ın prestijli üniversitelerinde 1,5 yıllık bir eğitimden sonra Mühendislik diplomanızı almanız mümkün.

Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının mühendislik ünvanı alabilmeleri için Avrupa Birliğiüyesi Bulgaristan'da, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesi olan Üniversitelerde uygulamaya alınmış bir programdır.

Makine, Elektrik, Mekatronik, İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin mühendislik tamamlama eğitimi 3 sömestrlik program olup, sömestre başına en az 3-4 hafta üniversitede bulunma zorunluluğu vardır. Makine, Elektrik, Mekatronik, İnşaat ve Bilgisayar bölümlerinin mühendislik tamamlama programı şuanda aktif olup, öğrenci kayıdı alınabilmekle birlikte,  eğitimler devam etmektedir.

Makine, Elektrik, Mekatronik ( Elektronik ve Makine TEF mezunları için ) ve Bilgisayar mühendislik tamamlama eğitimleri Sofya Teknik Üniversitesi ve Gabrovo Teknik Üniversitesinde, Yapı TEF mezunlarına yönelik İnşaat Mühendisliği tamamlama eğitimleri ise Sofya Lüben Karavelov Yüksek İnşaat ve mimarlık Üniversitesi ile SofyaTodor Kableshop PJI -yol inşaat mühendisliği- Transporth Üniversitesindegerçekleştirilmektedir. 

Fark Dersler

İlgili bölümler için açılan Mühendislik Tamamlama Programında tüm fark dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ‘ne gore belirlenmiştir. Genel olarak fark ders sayıları en fazla 15 olarak belirlenmiş olup, kişi bazında ayrıntılı müfredat incelemesi yapılarak net fark ders sayısına ulaşılacaktır. Her katılımcının programda alacağı fark dersleri farklı olabileceğinden, eğitimi alınacak olan bölümün ayrıntılı fark dersleri ancak eğitim programı başlangıcında üniversite tarafından katılımcıya verilecektir. Fark derslerin belirlenmesinde etkin faktörler; katılımcının mezuniyet yılı, mezun olunan fakülte ve  mezun olunan bölümün müfredat bilgisidir.


Sömestreler

Mühendislik tamamlama programlarının eğitimi 2 eğitim sömestresi + 1 proje tezi çalışması sömestresinden oluşmaktadır.Eğitim sömestresi bittiğinde 1 sömestre proje tezi çalışması yapılacak olup, mühendislik tamamlama program toplam eğitim süresi 3 sömestreden oluşmaktadır.

Yabancı Dil

Programlara katılabilmek için intermediate derecesinde İngilizce diline sahip olmak gereklidir. Eğitime başlamadan önce katılımcılar, üniversitenin gerçekleştirdiği seviye tespit sınavına girerek gerekli baraj puanı geçtiklerinde mühendislik tamamlama eğitimine başlayabilmektedirler. Katılımcılar seviye tespit sınavında başarılı olamadıkları takdirde, üniversitelerin İstanbul’da düzenleyeceği 6 gün X 8 saatten oluşan hızlandırılmış teknik İngilizce eğitimine katılacaklardır.

Ücretler

Mühendislik tamamlama programı sömestr ücreti 1.500 Euro olup, üniversiteye her sömestr başına ödeme yapılacaktır.

Konaklama:

  • Yurt ücretleri: € 40 /ay
  • Yaşam maliyeti: € 120 /ay