ROMANYADA EĞİTİM | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

ROMANYADA EĞİTİM - Romanya Üniversiteleri

Romanya

 Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.

Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü, 9. büyük nüfusa sahiptir.Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir. Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.

Romanya, Avrupa Birliği,Frankofon,Latin Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.

Coğrafya

Tuna Nehri'nin Karadeniz'e açılmasını sağlayan bir kanal 238,391 km²'lik bir alana yayılan Romanya, Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12. dünyanın 82. ülkesidir. Ülke toprakları dünyanın %0.16'sına sahiptir.Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırının büyük kısmı Tuna Nehri ile çizilen Romanya'nın, Tuna'nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir. Tuna Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü delta'nın büyük kısımı Romanya'dan geçmekle beraber ülkenin güneyi, güneybatısı, batısı ve kuzeydoğusu bu nehir ve kolları ile çevrilidir.

Ayrıca Tuna Nehri'nin kolu olan Tisza, Romanya'nın Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını çizip Macaristan topraklarına girmektedir.Kısacası Tuna Nehri ülke toprakları için paha biçilemez bir öneme sahiptir.

Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir. Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır. En önemli dağlar Karpat Dağları olmakla birlikte ülkede yüksekliği 2,000 metreyi geçen kırktan fazla dağ bulunmaktadır.

Özellikle Romanya Krallığı döneminde elde edilen topraklarla, ülke Büyük Romanya olarak adlandırılmıştır.

Sağlık

Romanya'da ortalama ömür 72.18 yıl ile Avrupa Birliği'ndeki en düşük rakamdır. Avrupa'daki AIDS'e dayalı ölümlerde Romanya, Ukrayna'dan sonra ilk sırada gelir.

Din

Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur. 2002 sayımlarına göre ülkenin %86,7'si Ortodoks'tur. Bunu %4,7 ile Katoliklik, %3,7 ile Protestanlık ve %1,5 ile Pentekostallık izler. İslam, Romanya'da tarihi bir din olmasına rağmen sadece Dobruca'da yaşayan 67.500-85.000 Türk ve Tatarlar  arasında yaygındır.

 Ekonomi

Komünist rejim geçmişi olan Romanya'nın 2011 yılındaki GSYİH'sı 179,79 milyar dolardır. Bu rakam Türkiye'nin GSYİH'sının dörtte birinden azdır. Bu rakam ülke nüfusuna bölünüp satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında kişi başına düşen GSYİH 8.785 dolar çıkmaktadır.Bu rakam Türkiye'nin kişi başı GSYİH'sının yarısına denktir. Nüfusun %0,41'i günde 1.25 dolardan daha az gelirle geçinmektedir ve bu rakam Romanya'yı Avrupa Birliği'nde Estonya'dan sonra en son sıraya taşır. Euro bölgesi'nde olmayan Romanya'nın brüt dış borcunun GSYİH'sına oranı %38,6'dır. Bu da Romanya'nın kredi notunu (yabancı yatırımların güvenliği) olumsuz etkilemektedir (S&P: BB+, Moody's: Baa3, Fitch: BB+).

Avrupa kıtasında en fazla petrole sahip ülkelerden bir tanesidir.Sömürgesi olmayan fakat kendi topraklarında petrolü bulunan pek az ülke vardır. Romanyanın 5 adet kullanılan açık havzası vardır. Bu havzalar Alplerin güneyinde Bükreşin kuzeyinde Tirgovişto, Buzau, Proieşti, Braşov ilçelerinde mevcuttur.(National Geographic dergisinin avrupa-asya-arap ülkelerinin petrol havzaları haritasındandır.)

Avrupa'da iktisadi üretkenliğin en düşük olduğu ülke Bulgaristan'dan sonra Romanya'dır. Romanya ekonomisi 2011 yılında %0,31 küçülmüştür(aynı dönemde Türkiye ekonomisi %8,49 büyümüştür).

Romanya yalnızca 5 adet büyük çaplı ticaret filosuna sahiptir (Türkiye'de bu rakam 629'dur). Bu rakam, Dünya sıralamasında Angola'nın iki altında Eritre'nin bir üstündedir.

Turizm

Ülke doğal güzellikleri ile olduğu kadar tarihi güzellikleri ile de turist çekmektedir.

Romanya'nın doğal ve tarihi güzellikleri her yıl ülkeye milyonlarca turist çekmekte ve bu turistler de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 2006 yılında Gayri safi yurtiçi hasıla'nın %4,8'i, ve toplam kârın %5,8'i turizm ile elde edilmiştir.

Ticaret, turizmi takiben gelişmiş ikinci büyük sektördür. Turizm ülkenin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörüdür. Dünya Gezi ve Turizm Konseyi'ne göre Romanya turizm alanında en hızlı büyüyen 4. ülkedir. Sektörün 2007-2016 yılları arasında yıllık %8 büyümesi beklenmektedir.2002 yılında ülkeye 4,8 milyon turist gelmiş, bu sayı 2004'te 6,6 milyon olmuştur. Similarly, the revenues grew from 400 million in 2002 to 607 in 2004. Kayıtlara göre 2006'da ülkeye 20 milyonun üzerinde uluslararası turist gelerek en az bir gün geçirmiştir; ve bu rakam 2007 yılında daha da büyümesi beklenmektedir.

Turizm 2005 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon gelir getirmiştir.

Kültür

Romanya'nın, Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması kültürüne de yansımıştır. Ülkede hem Balkan hem Avrupa hem de komşu ülkelerin kültürlerinin bir karmaşası vardır. Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle Sırp ve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen, 1990lı yıllara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiştir. Ülke kültürü son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Batı Kültürü'nden oldukça etkilenmiştir. Ülkenin çeşitli yerlerinde Rumen Kültürüne bağlı değişik alt kültürler bulunmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Macar Kültürü, güneye doğru Bulgar Kültürü, güney batıda ise Sırp Kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiştir. Avrupa'nın en yüksek Roman oranına (%3,25) sahip Romanya'nın kültüründe, Çingene kültürü de önemli bir yere sahiptir.

Başkent: Bükreş

Telefon kodu: 40

Para birimi: Rumen leyi

Nüfusu : 22 milyon (2011-Dünya Bankası)​

Yönetim şekli: Cumhuriyet, Üniter devlet, Yarı başkanlık sistemi

Resmi dili: Rumence

 

 

 

 

Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları

Romanya üniversitelerine kaytta LYS sınavında bir yeri kazanmış olma şartı aranmıyor. Adaylar lise diplomalarıyla başvuru yapabiliyor. Lisede almış oluğunuz ağırlıklı eğitime paralel olarak istediğiniz bölümde okuyabilirsiniz.

Romanya’da lisans eğitimi 3 yıl ( bazı mühendislik bölümlerinde 3.5-4 yıl), Master eğitimi ise 2 yıl surer. Tıp eğitimi 6 yıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık ise 5 yıldır. Romanya’da birçok bölümü İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Romence dil eğitimi alması gereken öğrenciler ilk yıl Bükreş Üniversitesinde dil hazırlık programına alınırlar. Dil eğitiminin tamamlanmasının ardından bölüme başlarlar. Romanya’da İngilizce hazırlık yoktur.
Birçok bölümde Romence olarak da eğitim almanız mümkün ve bu da hiç fena bir fikir değil aslında. Romence özellikle İtalyanca ve Fransızca ile aynı şablona sahip olan Latin kökenli bir dil olduğundan, Romence ile birlikte Fransızca ve İtalyancayı da çok kolay bir biçimde konuşabileceksiniz. Romence ayrıca TIP eğitimi almak isteyenler için de ayrıca bir avantaj. Terminolojik olarak tamamen Latince olan TIP eğitimini Romence olarak almak aslınca İngilizce olarak almaktan daha avantajlı olacaktır. Özellikle TIP okuyan öğrenciler, zaten 3. yıldan itibaren, hastanede aktif görev alarak eğitime Romence devam etmek zorundalar. Dolayısıyla İngilizce olarak başlansa bile, ilerleyen zamanda Romence öğrenmek zorunlu. Bu nedenle TIP grubunda okuyanların eğitime Romence başlamaları daha mantıklıdır.

Üniversitelerin kayıtları her yıl Mayıs ayında başlar. Tıp fakültelerinde doğrudan eğitime başlamak isteyen öğrencilerin tüm belgelerini Temmuz ayı ortasına kadar teslim etmeleri gerekir. Önce dil eğitimi alacak olanların ise kayıt işlemleri Ağustos ayına kadar yapılmaktadır. Romanya’da üniversite eğitim ücretleri devlet kontrolünde olduğundan tüm üniversitelerde yıllık üniversite harçları, sosyal bilimler ve mühendisliklerde yıllık 2200-2700 Euro, Tıp diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinde ise ortalama 3600-5000 Euro civarındadır. Bu ekonomik yapısıyla Romanya, YÖK denkliği olan ve İngilizce eğitim alabileceğiniz en ekonomik ülke seçeneklerinden biridir.
İngilizce seviyesi yüksek olmayan öğrencilere sunulacak alternatifler için lütfen danışmanınızla iletişime geçiniz.

Romanya Üniversitelerinde hazırlık eğitimi

Eğitim Dili İngilizce ve Romence

Romanya’da İngilizce olarak eğitim alabilirsiniz. Bu sayede hem geçerli bir diplomaya hem de anadil seviyesinde İngilizceye sahip olursunuz. Romanya, Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrencilere eğitim olanağı sağlıyor. Çok uluslu bir ortamda yaşayacak, sürekli İngilizce konuşacaksınız. Dilerseniz eğitiminizi Rumence olarak da alabilirsiniz.

Romanya’da İngilizce hazırlık yoktur.

Romanya’da Yaşam ve Sosyal Giderler

Romanya Avrupa’da üniversite eğitimi almak için en ekonomik ülkelerden biridir. Öğrencilerin konaklama için çeşitli seçenekleri vardır. Dileyen öğrenciler yurtlarda(değişken) ya da kiralık evlerde konaklayabilir. Genellikle bir öğrencinin aylık konaklama masrafı 150-200 Euro civarındadır. Ulaşım, beslenme, sosyal giderler vb. harcamalar için genellikle aylık 350 Euro yeterli olmaktadır. Genel olarak bir öğrencinin aylık masraflarının 500-600 Euro civarında olduğu söylenebilir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

LİSE DİPLOMASI

Lise Diplomasının fotokopisi, Noterden Tasdikli Sureti ve İngilizce Tercümeli

 

PASAPORT SURETİ

Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli Kısım Fotokopisi (Pasaport en az 2 yıl süreli)

 

TRANSKRİP

Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu Notlarını Gösteren Belge, Noterden Tasdikli Sureti ve İngilizce Tercümeli

 

FOTOGRAF

6 Adet Vesikalık Fotograf

 

SAĞLIK RAPORU

Devlet sağlık kurumundan alınmış hem kurum hem doktor kaşeli resmi sağlık raporu. (Özel veya Devlet hastahanelerinden veya Sağlık Ocağından alınır.

 

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

İngilizce tercümeli ve noter onaylı