MISIRDA EĞİTİM | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

MISIRDA EĞİTİM - Mısır Üniversiteleri

MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Mısır ya da resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, (Arapça:جمهورية مصر العربية - Cumhūriyyet Mısr el-ʿArabiyye) ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir.

Mısır cumhuriyetle yönetilen bir Arap ülkesidir. Halkının çoğunluğu Müslüman Araplardan oluşur. Başkenti Kahire'dir. Ülkenin cumhurbaşkanı Adli Mansur'dur. Ülke başbakanı ise Hazım el-Beblavi'dir. Mısır'ın yasama organı ise Mısır Halk Meclisi'dir.

Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır, Asya kıtasında yer alan kısmıSina Yarımadası üzerinden Filistin ve İsrail ile komşudur. Mısır'dan geçen Nil Nehri, sularını Akdeniz'e boşaltmaktadır. Medeniyetin beşiği olan Ortadoğu'da bulunan bir ülkedir. Ülke 1,010,000 kilometre kare kapsayan bir toprak parçasına ve 2012 tahminiyle yaklaşık 90 milyon nüfusa sahiptir.

Ekonomi

Coğrafî olarak, Aşağı ve Yukarı şeklinde tanımlanan Mısır'da ekonomi; turizm, Nil Nehri kıyılarında ve alüvyonlu mümbit topraklarda yetişen dünyanın en kaliteli uzun elyaflı pamuğu Gize ile tekstil ürünleri ihracatına dayanmaktadır. Kahire dünyanın en büyük zincirlerinin 5 yıldızlı otelleriyle yoğun konaklama imkânına sahiptir.

Nüfus ve sosyal yaşayış

Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan Mısır'da Osmanlı paşalarının sülalelerinden gelmekle övünen birçok yerli aile sosyal hayatta önemli yerlerdedir. Osmanlı sonrasında yerleşen İngilizler'in getirdikleri "kulüp" anlayışı Mısırlılar için ayrıcalığın simgesidir. Nesilden nesile verasetle de geçen üyelikler kişinin sosyal statüsünü belirlemekte önemli role sahiptir. 1900 yılında yaklaşık 12,5 milyon olan nüfusu günümüzde 76-80 milyon arasındadır.

 

MISIR HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

1.    Başkent: Kahire

2.    Para birimi: Mısır lirası

3.    Cumhurbaşkanı: Abdülfettah el Sisi

4.    Yönetim şekli: Geçici hükûmet

5.    Kıta: Afrika

6.    Resmi dili: Arapça

MISIRDA EĞİTİM

Cumhuriyetle yönetilen bir Arap ülkesi olan Mısır, üniversiteyi burada okumak isteyen Türk öğrenciler için çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yeni yapılan düzenlemeler ile Mısır’da bulunan üniversitelerde eğitim almak isteyen Türk öğrenciler vakit kaybetmeden kararınızı verin ve en kısa sürede SD Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığıyla iletişime geçin.

Mısır gibi bir ülkede hiçbir problemle karşılaşmadan vizede sağlanan kolaylıkla iyi bir eğitim şansı yakalayabilirsiniz. Mısır’da yaşayan 1 milyona yakın Türk vatandaşıyla vatan hasreti çekmeden kendinizi memleketinizde gibi hissedebilirsiniz.

Maalesef Mısır’da bulunan devlet okulları yabancı öğrencileri kabul etmemektedir. Bu ülkede eğitim almayı seçen uluslar arası öğrencilerin tercihleri özel okullardır.

Her yıl binlerce yabancı öğrencinin ev sahipliğini üstlenen Mısır, Arapça eğitimin en iyi şekilde alınacağı ülkelerden biridir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Mısır’da kendi imkânlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin yasaların öğrencilere verdiği haklardan yararlanmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kahire Eğitim Müşavirliğimize başvurmaları gerekir. (Dayanak: Türk öğrencilerin yabancı ülkelerde öğrenimleri hakkındaki yönetmelik)

1) Başvuru Formu 

• T.C. Kahire Eğitim Müşavirliğinden ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

2) Mezuniyet Belgesi

• Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi (lise ve dengi okullardan)

• Ortaöğretim Mısır’da okunmuşsa, bu okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin önce Müşavirliğimizde denkliğinin yapılması gerekmektedir.

- Yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1'er, üniversitelerden alınacak belgelerden 2 'şer adet).

3) Kayıt Belgesi (Kabul Belgesi)

• Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):

- Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi'nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

- Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi'ni (Akseptans) göndermeleri gerekir.

- Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi'nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

4) ÖSS Sonuç Belgesi

• Adayların;

- ÖSS'de ön lisans öğrenimi için en az 160; lisans öğrenimi için en az 185 puan almış olmaları, - Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS'den en az 160 puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

• ÖSS sonuç belgesi, alındığı tarih itibarıyla, öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir.

• ÖSS Sonuç Belgesi'nin İstenmediği Durumlar

- Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan, - SAT 1 (Minimum 1000 puan); ACT (Minimum 21 puan); Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslar Arası Bakalorya (International Baccalaureat, IB);Matura Diploması alanlardan,

- Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

- Türkiye'deki konservatuarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı kazananlardan,

- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan ülkelerin dışında ki ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,

- Türkiye'de veya yurt dışında (denkliği yapılmak kaydıyla) ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden ÖSS'ye girme şartı aranmaz.

5) Nüfus Cüzdanı Örneği (2 adet-onaylı)

Öğrenciler nüfus cüzdanlarının aslıyla Müşavirliğimize müracaat ederek örneklerini çıkarabilirler.

6) Askerlik Durum Belgesi 

Terhis, Erteleme, Tehir, Muaf vb. ]

a) Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacak askerlik çağına girmiş olanlardan Askerlik Erteleme Belgesi,

b) Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet)

7 ) Vesikalık Fotoğraf (2)

8) Zorunlu Hizmet Belgesi

• Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.

9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)