İSPANYADA EĞİTİM | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

İSPANYADA EĞİTİM - İspanya Üniversiteleri

                                          İSPANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İspanya  Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan bir Akdeniz ülkesidir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık'a bağlıCebelitarık ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı veKuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 km2'lik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den sonra Avrupa'daki ikinci yüksek ülkedir. İspanya parlamenter demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimi ile yönetilir. 1986'dan beri Avrupa Birliği'nin 1982'den beri NATO'nun bir üyesidir.

 

Tarihçe

MÖ 1100 yıllarında Fenikeliler, İspanya topraklarında ilk yerleşim merkezlerini kurmaya başladılar. Onları Keltler veYunanlar takip etti. İspanya daha sonra Kartacalıların egemenliğine girdi. MÖ 202 yılında Romalılar Kartacalıları İberik Yarımadası'ndan attılar. Roma İmparatorluğu bu tarihten itibaren İspanya'da birliği sağladı ve zamanla Hıristiyanlığı burada kabul ettirdi.

 

Coğrafya

İspanya (Batıdaki) Portekiz ve Birleşik Krallık'a ait olan (Güneydeki) Cebelitarık ile birlikte İber Yarımadası'nda, 36° ve 43,5° kuzey enlemleri ve (Balear Adaları,Kanarya Adaları, Septe ve Melilla'yı saymazsak) 9° batı ve 3° doğu boylamları arasında bulunur. İspanya İber Yarımadası'nın yedide altısını kaplar. KuzeydoğusundaPireneler boyunca Fransa ve Andorra ile İspanya arasındaki sınır uzanır. Bununla birlikte Akdeniz'de bulunan Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları ve Kuzey Afrika kıyılarında bulunan Septe ve Melilla eyaletleri de İspanya sınırları dahilindedir. Fransa sınırlarındaki Llívia şehri de İspanya'ya aittir. Bununla birlikte Fas kıyılarında bulunan Chafarinas Adaları, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, Alborán ve Columbretes Adaları ile Perejil Adası da İspanya'ya aittir.

 Dünya Bankası verilerine göre İspanya dünyanın en büyük sekizinci ekonomisine sahiptir. CIA verilerine göre İspanya'nın Gayri Safi Milli Hasılası 1.362 trilyon dolardır. Kişi başına düşen GSMH ise yaklaşık 33.700 dolardır. İspanya 1999 yılında kendi para birimi peseta'yı bırakarak, diğer Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Avro para birimine geçmiştir. İspanya'da 22,19 milyon çalışan bulunurken, bunların %3,5'i tarımda %29,8'i sanayide, kalan %66,6'lık kesim de hizmet sektöründe çalışmaktadır.Ancak bununla birlikte %22,3'lük işsizlik oranıyla Avrupa ortalamasının üstündedir. 

 

 İSPANYA HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Başkent            :            Madrid

Resmî dil(ler)   :            İspanyolca

Milliyet              :            İspanyol

Nüfus                :            47.190.493

Para birimi        :            Euro  

İSPANYADA EĞİTİM

İspanyada üniversite eğitimi özel veya devlet üniversitelerinde verilmektedir. İspanyol üniversiteleri eğitim dili çoğunlukla İspanyolca dilindedir, bazıları Katalanca bile olabilir. Bazı üniversiteler İspanya’da İngilizce dilinde de lisans veya master eğitim programları da verirler. İspanyada İngilizce dilinde verilen eğitim programları genellikle yabancı öğrenciler tarafından da popüler olan işletme, iletişim, yönetim, tasarım ve turizm üzerine olanlardır. 


İspanyada üniversite lisans eğitimi 3 sene sürer, bu çoğu program için geçerli bir süredir, ancak tıp, mimarlık ve daha çok uzmanlık isteyen bazı mühendislik programları için geçerli olmayabilir. İspanyada üniversite lisans eğitimine başlayabilmek için “selectividat” üniversite giriş sınavına girmek gerekmektedir.İspanyada üniversiteler birinci sınıfı tamamlayan öğrencileri transfer öğrenci olarak da kabul edebilirler.

AKADEMİK YIL

İspanya üniversitelerinde, okul yılı genellikle Ekim ayının ilk haftasında baslar ve Haziran ayının ilk haftasında sona erer. Ortalama 220 günlük dönemlerdir. Öğrencilerin Christmas döneminde iki hafta ve Easter döneminde de 10 günlük tatilleri vardır.

KABUL ŞARTLARI


1- Üniversite Giriş Sınavları

İki devreli üniversite eğitimleri alabilmek için üniversite giriş sınavları bir ön koşuldur. Birinci devre eğitimler için ise bir ön koşul değildir. Fakat çoğu alanda kısıtlı yerler vardır ve bu sınavı geçmiş olan öğrencilerin kabulde öncelikleri vardır. Pratikte, bu sınavı geçmiş olmak tüm programlar için bir ön koşul sayılabilir. Üniversitelere giriş yönetmelikleri, ulusal ve bölgesel otoritelerin sorumluluğundadır. Bu sınavlara giriş yönetmelikleri ise Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kontrolündedir. Bu bakanlık; kendi içlerinde özellikleri olan otonom bölgelerden, devlet okul kurulu ve üniversite kurullarından gelen raporların incelenmesi sonrasında yönetmelikler düzenler. Otonom bölgeler, kendi alanları için ülke genelinden daha sıkı hatlar uygulanmasını talep edebilirler. 
Her üniversite, kendi bünyesinde uygulanacak sınavların zamanını, kurumlar için belirlenmiş sınav sınırlamalarına uymak kaydıyla, belirler. Aynı şekilde, öğrenci başvuru tarihlerini ve giriş sınavı başvuru son tarihlerini de belirler. İki çeşit sınav vardır. Birincisi LGE ve ikincisi de LOGSE Baccalaureate programlarını takip etmiş öğrenciler içindir.

A. LGE
Curso de Orıentacıon Universitarıa programını bitirmiş öğrenciler için olan bu sınav, iki egzersizden oluşur. Birincisi COU programı için öngörülen konuları içerir ve üç kısımdan oluşur: edebiyat yorumu ve İspanyolca (bazı otonom bölgelerde kendi dilleri), yabancı dil, filozof bölümleri. İkinci egzersiz ise başvurulan bölümle ilgili gerekli konuları içerir (toplam 4 konudan oluşur). Toplam alınan not, iki bölumün ortalamasıdır. Her iki bolum de 10 üzerinden notlandırılır ve bu sınavdaki geçme notu 4’tur. 

Her okul dönemi için, iki adet sınav dönemi vardır: Haziran ve Eylül’de. Geçemeyen öğrenciler, üç sefere kadar sınavı tekrar alabilirler. Sınavı geçmiş fakat notunu arttırmak isteyen öğrenciler de, bir sonraki senenin Haziran döneminde sınavı tekrar alabilirler. 

“COU” programını seçen öğrenciler için, üniversiteye girişte kolaylık sağlanır. 

B. LOGSE
Baccalaureate’larını öngörülenden daha önce alacak öğrenciler içindir. Bu sınav da içerik olarak “Curso de Orıentacıon Universıtarıa” öğrencilerinin sınavlarına benzer. Bu sınav, iki sistemin birlikte uygulandığı durumlarda bir ayrım olmaması için yapılmaktadır. 

Yönetmelikler uyarınca, öğrenciler bir tane üniversite giriş sınavı alabilirler. Bu sınav üniversite ve Baccalaureate yetkilileri tarafından birlikte hazırlanır. Bu sınav, öğrencilerin Baccalaureate’larının son yılında gördüğü konuları içerir ve öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve bilgilerini ölçmeye yöneliktir. 

Bu sınavı alacak öğrenciler, gördükleri Baccalaureate ile ilgili 5 opsiyondan birini seçerler. Birincisi tabii bilimlerdir ki Teknik-bilimsel ve sağlık alanlarına ayrılır. Ayrıca beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat seçenekleri de vardır. Öğrenciler bu beş seçenekten birinden sınav olurlar. Öğrenciler aldıkları sınavın belirlediği yüksek öğrenim alanında başvuruda bulunurlar. 

Bu sınavın içeriği ve yapısı LGE sınavınınkine benzer. Öğrenciler, yılda iki kere uygulanan bu sınavlara dört sefere kadar katılabilirler. 

2- Üniversitelere Kayıt Prosedürleri 

Halen yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, üniversitelere girişte nitelikli öğrencilerin seçilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içerir. Bu nitelikler, başvuranın vasıfları, ve başvuruda bulunduğu üniversitenin çeşidine göre değişiklik gösterir. Eğer kaliteli başvurular varsa, üniversite bazı boşlukları doldurmaktan çekinebilir. Eğer üniversiteye başvurular, kapasiteden fazla ise, öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilirler:

1- En yüksek incelik “COU” veya Baccalaureate (LOGSE) programı mezunlarına ve ikamet değiştireceğini ispatlayanlara ve kendi üniversite bölgesinde bulunmayan bir bölüm okumak isteyenlere verilir. 
2- Sınavları Haziran’da geçenlerin Eylül’de geçenlere göre önceliği vardır.
3- COU veya Baccalaureate programı çerçevesindeki bir eğitime girişenlerin, diğer alanlardaki çalışmalara göre önceliği vardır.

Tüm bu kriterler uygulandıktan sonra, geride kalanlar arasından giriş sınavındaki derecelerine göre; BUP ve COU veya LOGSE Baccalaureate not ortalamasına göre; FP II veya denk not ortalamasına göre ve özel alanlarda (Sanat, çeviri gibi) öğrenim yapmak isteyenlere; giriş sınavı ile özel yetenek sınavlarının ortalamasına göre öncelik verilir.

Yukarıdaki hükümler ile beraber, üniversiteler, her yıl belli sayıda yeri özel durumlar için rezerve ederler. Bu yerlere, aşağıdaki öğrenciler hangi üniversite bölgesine bağlı olduklarına bakılmadan kabul verilir: üniversitenin yüzde 5’ı üniversite Lıcencıados için, yüzde 5’ı ispanya üniversite giriş sınavını geçmiş olan yabancı öğrenciler için (Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden), “Escuelas Unıversıtarıas” ların en az yüzde 30’u ikinci asama mesleki eğitim sertifikası (veya dengi) sahiplerine ayrılmıştır.

Ayrıca, yüzde uçluk kısımda, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere (engellilere) ayrılmıştır. Bazı durumlarda bu oran yükseltilebilir. Devlet okulları, bu öğrencilerin sınav almalarını sağlayabilecek şekilde kendilerini ayarlamaları gerekir.

Yurtdışında Alınan Vasıfların Tanınması ve Onaylanması
  
Üniversite Eğitimi


İspanya üniversitelerinde yurt dışında alınan vasıfların tanınması için konuların isimlerinin ve içeriklerinin İspanya’dakiler ile benzer olmaları gerekir. Bunlarda farklılık gösterenler, üniversite kuruluna gönderilir ve bu kurul da uluslar arası anlaşmalara göre karar verir.

İspanya’daki üniversitelerde yapılan çalışmaların uluslararası platformda kabulu ile ilgili, kredinin verileceği yerler:
• Birinci ve ikinci devredeki üniversite çalışmalarının tümü.
• Temel alanlar ve bu temellerin özelleşmeye başladığı alanlar.
• Aynı konuda ve aynı yükte çalışma gerektiren konular
• Ders tanımı birbirine uyan ve benzer kredi sayısına denk gelen dersler

Bu şartlara uymayan durumlarda, üniversite idari kurulları, her talebi tek tek inceler.

Onaylanmalar

İspanyol üniversiteler ile diğer ülkeler arasındaki onaylar, uluslar arası anlaşmalar ile belirlenmiştir. Müfredat ve derecelerin onayları için oluşturulmuş tablolar vardır. Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan bu tablolar, üniversite kurullarına gönderilir. Bu onaylarda, üniversitenin prestiji ve yapılan anlaşmalar etkilidir.