İkamet İzni Belgesi - Harç Miktarları | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

İkamet İzni Belgesi - Harç Miktarları - İkamet Tezkeresi

GERİ

12 aylık İkamet Harcı bedeli 85$' dır.

Yukarıda belirtilen ülkelerin dışındaki ülkelerden gelen yabancılar ve vatansız kişiler için;


İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)    

1 aya kadar her gün için                                                            12,10 TL
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz.)                                                                                                         
1 aydan sonraki her ay için                                                        76,50 TL

İlk ay dan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.         

30/12/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, 28867 (mükerrer) sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre

Tek giriş vizesi miktarı  :       320,70 TL

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir. 210 sayılı Kanuna ekli "Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan yabancılar için İkamet İzni Belge bedelleri, eski uygulamada 206 TL iken ; 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 TL olarak belirlenmiştir.