HOLLANDADA EĞİTİM | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

HOLLANDADA EĞİTİM - Hollanda Üniversiteleri

 

                                                            HOLLANDA HAKKINDA

 Hollanda   çoğunluğu kuzeybatı Avrupa'da bulunan, bunun yanı sıra Karayipler'de toprakları olan bir ülkedir. Hollanda  anakarası,Aruba ve BES Adalarından oluşur.

Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerinden bir tanesini oluşturur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. Ülke özellikle peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı verilen inekleri ve sosyal hakları ile tanınır.Hollanda Avrupa Birliği, NATO, OECD üyesidir. Ayrıca Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Ülke Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Europol'e ev sahipliği yapmaktadır.

Tarihi

Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) 26 Temmuz 1581'de İspanya kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1648'de imzalanan Vestfalya Antlaşması'nda Hollanda vilayetlerinin bağımsızlığı tanındı. Bu yaklaşık olarak, daha sonra kurulacak olan Hollanda'nın bulunduğu bölgeydi. Buna karşın, bu bölgenin güneyinde kalan bölgeler, Flanderler dahil olmak üzere, krallıkta kaldı; daha sonra bu bölgede Belçika bağımsızlık kazanmıştır. Bu tarihten sonra Kuzey Hollandalılar ve Güney Hollandalılar olmak üzere iki toplumdan bahsedilmeye başlandı.

 

Coğrafya

Ülke üç büyük nehir tarafından iki ana bölgeye bölünür. Bu nehirler Ren ve onun ana kolları olan Waal ile Meuse nehirleridir. Bu nehirler tarihte derebeylikler arasındaki sınırı oluşturduğundan bir takım kültürel farklılıklara yol açmıştır.

Hollanda'nın güneybatısı bir nehir deltasıdır ve Scheldt Nehri'nin iki kolu buradan denize dökülür. Ren nehrinin sadece bir kolu kuzeydoğuya doğru akar, bu da IJssel Nehri'dir veIJsselmeer'e dökülür. Bu nehir de dil açısından bir bölünme yaratır, nehrin doğusunda yaşayanlar Hollanda Aşağı Saksoncası ağzını konuşurlar.

 

Ekonomi

Hollanda çok güçlü bir ekonomiye sahiptir ve yüzyıllardır Avrupa ekonomisinde özel bir rol oynamıştır. 16. yüzyıldan beridir gemicilik, balıkçılık, ticaret ve bankacılık Hollanda ekonomisinin en önemli sektörleri olmuştur. Hollanda, dünyanın en fazla ihracat yapan ilk on ülkesinden biridir.

Hollanda dünyadaki 16. en büyük ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen nominal gayri safi yurtiçi hasıla sıralamasında 7. sıradadır. 1997-2000 yılları arasında yıllık büyüme Avrupa ortalamasının oldukça üstünde olan %4 civarında seyretti. 2001-2005 yılları arasında büyüme tüm dünyayla birlikte yavaşlasa da, 2007'nin üçüncü çeyreğinde yeniden %4.1'e çıktı. Eurostat'a göre Hollanda'da işsizlik oranı Ekim 2011 itibarı ile %4.8'dir ve bu AB ülkeleri arasındaki en düşük orandır.

 

HOLLANDA HAKKINDA GÜNCEL BİGİLER

 1.   Başkent: Amsterdam

       2.   Telefon kodu: +31

       3.   Nüfus: 16,77 milyon (2012) Dünya Bankası

       4.   Para birimi: Euro

       5.   Resmi dili: Felemenkçe

HOLLANDADA EĞİTİM

Eğitim düzeyi en yüksek ülkelerden biri olan Hollanda, aynı zamanda iyi firmalara ev sahipliği yapması ile dünyanın en varlıklı ülkeleri arasına girmiştir. Bir çok kültürü bünyesinde bulunduran Hollanda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir.

İlk kez lisans ve yüksek lisans alanlarında  ana dilinin haricinde İngilizce olarak eğitim vermeye başlayan Hollanda, yıllar içerisinde nerdeyse her alanda İngilizce Eğitim sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda  eğitim kalitesi yüksek ve zengin bir ülke olması da Holllanda’da Eğitimi cazip kılmıştır.

Dünya sıralamalarında iyi dereceler almış üniversitelerde uygun fiyatlara lisans veya yüksek lisans yapma fırsatı öğrencilerimizin Hollanda’yı tercih etmelerinde büyük rol oynamaktadır.

Eğitim kalitesinin yanısıra Hollanda’nın Avrupa’da bir çok ülkeye hafta sonu gitme mesafesinde olması yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerimizin Hollanda’yı tercih etmelerinde büyük rol oynamaktadır.   

Yaşamın çok pahalı olmaması, birçok şehrin öğrenci şehri formatında olması, ulaşım aracı olarak genellikle bisikletlerin kullanılması Hollanda’yı öğrencilerimiz açısından cazip kılan diğer sebeplerdir. Aylik yurt/ev kiraları 150-400 EURO arasında olmakla birlikte, ortalama yaşam masrafları aylık 700-1000 EURO civarında değişmektedir.

                                                      KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerekli Başlıca Belgeler
 Lise diploması 
 Üniversiteden alınacak not çizelgesi ve yapılan sınavlar hakkında belgeler (Ülkesinde önceden üniversiteye başlamışlar için)
 Lisede alınan karneler (Üniversiteye Hollanda’da başlamak isteyenler için)
 Kimlik ve nüfus kayıt belgesi
 Yeterli Flemenkce bilgisi (Her üniversite tarafından istenmez.)
 ÖSS sonuç belgesi
 Üniversiteden veya okuldan alacağınız bir referans kayıtta isinize yarayabilir.
 

ÖZEL ŞARTLAR

Hollanda’da kayıt için gereken şartlar hemen her üniversitede aynıdır. Kayıt için sadece lise diploması ve ÖSS sonuç belgesi yetmemektedir. Herhangi bir bölüm okumak isteyen bir öğrencinin lisede bazı dersleri almış olması da gerekmektedir.
- Teoloji ve Filoloji için: 
Latince ve Yunanca
- Tıp, Eczacılık ve Biyoloji vs.: 
Fizik ve Kimya
- Fen Bilimleri, Mühendislik ve Matematik: 
Matematik ve Fizik
- İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler: 
Matematik

Lisede bu derslerin alındığını ispat etmek için lisedeki karneler hazır tutulmalıdır. Öngörülen dersleri lisede aldıklarını ispat edebilen öğrenciler ilk akademik yılın sonunda yapılan Propedeudisch examen sınavına girmeye hak kazanırlar. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak üniversitelerde kayıt işlemlerinde dil sınavı zorunluluğu yoktur. Bazı üniversiteler buna rağmen herhangi bir dil sınav sonucu isteyebilir. Ancak her halükarda iyi bir Flemenkce bilgisi sorunsuz bir eğitim için şarttır. Başvurmak istediğiniz okul ile kontağa geçip okula özel şartları öğrenebilirsiniz. Üniversite ile yazışmalarınızı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yapabilirsiniz. Şüphesiz Flemenkce yapılan yazılar daha iyi etki bırakır.