BURADASINIZ : Anasayfa / Hizmetler / Yatay Geçiş ve Denklik
Yurt dışında sınavsız üniversite

Yatay Geçiş ve Denklik

- Denklik sorunu yaşayan ya da üniversite değiştirmek isteyen öğrencilerin işlemleri gerçekleştirilir

Denklik Müracaat
Diploma denklik başvurusunda aranacak belgeler ile inceleme ve değerlendirme usul ve esasları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde belirtilmiş olup Kurulumuz internet sitesinden ilgili yönetmeliğe ve başvuruda istenen belgelere ulaşılabilmektedir. Diploma denklik işlemi için istenen belgelerin elden ya da posta yoluyla Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

Yabancı Uyrukluların Başvurularında İstenilen Belgeler

Denklik Bilgi Edinme

Bu Form ile sadece;

1-Diploma denklik işlemi,

2-Yurtdışında öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin,

Kurulumuza başvuruda bulunanların talepleri elektronik e-posta yoluyla cevaplandırılmaktadır. Cevaplanma süresi en geç 15 gündür.

"Bilgi Edinme yönetmeliği uyarınca söz konusu yönetmeliğin 9,10 ve 14. maddelerinde belirtilen şekil ve şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.