Bulgaristan'da Eğitim | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

Bulgaristan'da Eğitim - Bulgaristan Üniversiteleri

 

 

       BULGARİSTAN  HAKKINDA

Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Balkanlar'da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir. Balkan, Rodop ve Rila gibi dağlar yüzey şekillerini belirler. Rila üzerindeki Musala tepesi Balkanların en yüksek noktasıdır. Kuzeydeki Tuna Ovası ve güneydeki Yukarı Trakya Ovası da Bulgaristan'ın alçak ve verimli bölgeleridir.

Coğrafya

Balkan Dağları (Stara Planina) Bulgaristan'ı kuzeyde Tuna platosu, güneyde ise Trakya platosu olarak kabaca iki coğrafi bölgeye ayırır. Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan güney Bulgaristan'da Rodop ve Rila sıradağları yer alır. Ülkenin ve Balkanların en yüksek dağı olan 2925 metre rakımlı Musala Dağı da burada bulunmaktadır.

 Din

Bulgaristan ulusunun büyük bir oranı Ortodoks Hıristiyan'dır.1 Mart 2001 tarihindeki kişi sayımında Ortodoks: 6.552.751, Katolik: 43.811, Protestan:42.308, Müslüman: 966.978, Diğerler: 14.937 olarak kaydedilmiştir.4 Aralık 1992'de yapılan kişi sayımında ilk kez Aleviler ayrı bir öbek olarak sayılmış ve 83.537 kişi kendini Alevi olarak tanıtmıştır.
Kültür

Çağdaş Bulgar kültürü Trak, Slav ve Bulgar kültürünün bir karışımı olsa da Yunan, Roma, Osmanlı ve Kelt kültüründen de etkilenmiştir. Trak eserleri pek çok lahit ve altın hazineyi içerir. Ülkenin sınırları Roma İmparatorluğu'nun Moesia,Trakya ve Makedonya eyaletlerini içerir ve pek çok arkeolojik keşif Roma dönemine dayanır, buna rağmen Antik Bulgarlar da müzik ve erken dönem mimaride etki bırakmışlardır.Birinci ve İkinci Bulgar İmparatorlukları Slav kültürü egemenliği altındaydı, ve Preslav ve Ohrid Edebiyat okulları sayesinde Doğu Ortodoks Slav dünyasında edebi ve kültürel anlamda büyük bir iz bıraktılar. Doğu Avrupa ve Asya'da pek çok ülkede kullanılan Kiril alfabesi bu edebiyat okullarında şekillendi.

Resim, Müzik ve Edebiyat

Ülkenin Orta Çağ'a kadar uzanan bir müzik tarihi vardır. Yoan Kukuzel (c. 1280–1360), Orta Çağ Avrupası'nın bilinen en eski bestecilerinden biridir.Ulusal halk müziği ayırt edilebilen bir sese sahiptir ve çeşitli geleneksel müzik aletleri kullanır, bunların arasında gadulka, gayda, kaval ve davul vardır. Bulgar Devlet Televizyonu Kadın Ses Korosu, en başarılı halk müziği toplululuklarından biridir ve 1960'ta bir Grammy Ödülü almıştır

1.    Başkent: Sofya

2.    Telefon kodu: +359

3.    Para birimi: Lev

4.    Nüfus: 7,305 milyon (2012)

5.    Yönetim şekli: Parlamenter cumhuriyet, Parlamenter sistem

6.    Resmi dili: Bulgarca

 

Bulgaristanda Eğitim

ÖSS şartı olmamasından dolayı Bulgaristan eğitim son yıllarda Avrupa’da en çok tercih edilen ülkedir.

Bulgaristan eğitim okumak için lise veya dengi okul mezunu olmak ve diploma not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan eğitim taban puanları yoktur. Bulgaristan eğitim ÖSS şartı aramamaktadır. Bulgaristan üniversiteleri lise transkriptlerine göre kabul belgesi verirler. Bulgaristan eğitim mühendislik bölümleri için fizik ve matematik, tıp bölümleri için kimya ve biyoloji derslerinin not ortalamaları değerlendirilir.

Öğrenciler lise diploması alanına uygun istedikleri bölümde Bulgaristanda eğitim alabilirler. Bulgaristan eğitim sistemi Türkiye’deki gibidir. Bulgaristan tıp eğitimi 6 yıldır. Bulgaristan eğitim mühendislik, ekonomi bölümlerinde 4 yıldır.
Bulgaristan eğitim bölümleri İngilizce, Almanca, Bulgarca, Fransızca dillerinde verilmektedir. Bulgaristan eğitim bölümleri İngilizce tıp, diş hekimliği tercih edilmektedir. Bulgaristan eğitim bölümleri İngilizce ücretleri yüksektir. Bulgaristan hazırlık dil eğitiminde başarılı öğrenciler lisans veya yüksek lisans programlarına başlayabilirler. Bulgaristan eğitim sistemi Türkiye’deki eğitim sisteminin aynısıdır.

Bulgaristan eğitim YÖK Denklik bulunmaktadır. Diplomalar Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir.
Uluslar arası İngilizce yeterlik belgelerine sahip öğrenciler (IELTS 6,5 veya TOEFL 213 olanlar) Bulgaristan üniversite İngilizce bölümlerinde doğrudan 1.sınıfına başlayabilirler.

Öğrenciler Bulgaristanda üniversite eğitimine hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık okuluna başlamadan önce karar vermesi gerekir. Bulgaristan eğitim hazırlık okulu 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristan eğitim hazırlık sınıfı İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Bulgaristan eğitim ücretleri yıllık 2500-8000 € arasında değişmektedir. Bulgaristan eğitim fiyatları İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca dillerine göre değişmektedir. Bulgaristan eğitim ücretleri Bulgarca hazırlık 2500-4700 €’dur. Bulgaristan eğitim ücretleri İngilizce hazırlık 2500-4800 €’dur. Bulgaristan eğitim fiyatları tıp İngilizce 7000-8000 €’dur.

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi bölümlerinde Bulgaristan lisans tamamlama programlarına devam edebilirler. Bilgisayar, inşaat bölümü meslek yüksek okulu mezunları İngilizce veya Bulgarca hazırlık okulu sonrasında doğrudan Bulgaristan üniversiteleri 3. Sınıftan devam edebilirler.

Bulgaristan eğitim yüksek lisans programları 2 yıldır. Bulgaristan eğitim yüksek lisans başvuruları haziran ayında başlar. Lisans diploma derecesi önemli değildir. Bulgaristan eğitim yüksek lisans programları öncesinde hazırlık okuluna devam etmeleri gerekir. Başarılı öğrenciler Bulgaristan eğitim yüksek lisans programlarına başlayabilirler.

                                                     BULGARİSTAN'DA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Öğrencilerin Bulgaristanda hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık sınıfı başlamadan önce karar vermeleri gerekir. Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Uluslararası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Radyofizik, Matematik,  Kimya, Makine, İnşaat, Mimarlık gibi mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, ekonomi, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristan üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, tarih, uluslararası hukuk, , gazetecilik  bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristan üniversitelerine yatay geçiş veya yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler lisans alanlarına uygun İngilizce veya Bulgarca Bulgaristanda hazırlık dil okuluna devam ederler. Bulgaristanda hazırlık dil okulunda başarılı olduklarında Bulgaristan üniversitelerine kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

                                                             BULGARİSTAN'DA KONAKLAMA

Bulgaristanda Üniversite yurtları bulunmaktadır. Bulgaristanda öğrencilerin konaklama sorunları yok gibidir. 

Bulgaristanda özel yurtlar konforlu olup 100-150 € arasındadır. Bulgaristanda özel yurt ücreti içinde ısıma, elektrik, su ve internet dahildir.

Bulgaristanda üniversite öğrencileri 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristanda ev kiralayabilirler. Bulgaristan ev kiraları şehre ve üniversitelerine yakın veya uzak oluşuna, oda sayısına göre 150-300 € arasında değişmektedir.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Hazırlama Şekli

 1-) DİPLOMA

Lise diplomasının 1 adet noter onaylı fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi.

 2-) TRANSKRIPT

Tüm dönem notlarını gösteren not çizelgesi belgesi 1 adet. Mezun olduğunuz liseden alınacaktır.

 3-) PASAPORT FOTOKOPISI

En az 2 yıllık geçerliliği olmalıdır.  2. 3. 4. ve 60. sayfaların okunaklı fotokopisi olmalıdır.
Çift vatandaşlığına sahip öğrenci adayları her iki pasaportun fotokopisini ve liçna karta ile isim denklik belgesi ekleyeceklerdir. Pasaportu olmayan öğrencilerin kaydı bakanlık tarafından onaylanmamaktadır!

 4-) FOTOĞRAF

Yasa ve yönetmeliklere uygun, cepheden çekilmiş (renkli gözlük olmaksızın) beyaz fonlu 6 adet biometrik fotoğraf. Bayanlarda alın ve çene arası 32mm. Erkeklerde 36mm. olmalıdır.

 5-) SAĞLIK RAPORU

Başvuru tarihinden son bir ay içerisinde alınmış olması gerekir. Özel hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınacak raporlar da kabul edilmektedir. Özel kurumlardan veya sağlık ocaklarından alınacak raporlarda “Üniversitede okuyabilir, sağlıklıdır” ibaresinin olması gerekmektedir.

 6-) TAAHÜTNAME

Aday öğrencinin ailesi tarafından, öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname. Ailesinden herhangi bir kişi tarafından düzenlenebilir.

 7-) ÖĞRENİM GÖRME HAKKI BELGESİ

Mezun olduğunuz okuldan alınacak olan Türkiye’deki Üniversitelerde okumaya hakkınız olduğuna dair yazı.

NOT 
Tüm belgeler noterden onaylatılmış ve il valiliklerinden veya ilçe kaymakamlığından APOSTİL mühürlü ile onaylatılmış olmalıdır.